Úhrada pobytu

upozorneni

Dle § 14 vyhlášky 505/2006 Sb. je stanovena maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením.

a) 210 Kč za úkony uvedené v odstavci 1 písmena a) včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování

b) za úkon uvedený v odstavci 1 písmena b) 170,– Kč denně za celodenní stravu včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy

uhrady

Ceník ke stažení