Úhrada pobytu

UPOZORNĚNÍ ŘEDITELE

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a vyhlášky MPSV 505/2006 Sb.
§ 14, kterou se provádí některá ustanovení Zákona o sociálních službách
dojde s účinností od 1. 2. 2021 ke zvýšení ceny za bydlení a to o 10,– Kč                    denně za každou kategorii ubytování. Ceny za stravu se nemění.

Důvodem zvýšení ceny za bydlení je nárůst cen a spotřeby ochranných
pracovních pomůcek, čistících a dezinfekčních prostředků, hygienických
potřeb (mýdla, papírové utěrky, ubrousky) a dalších provozních nákladů.                                                                                                                                                   V Hrobicích dne 13. 1. 2021       ředitelka Domova na Dubíčku Jitka Březíková


Dle § 14 vyhlášky 505/2006 Sb. je stanovena maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením.

a) 210 Kč za úkony uvedené v odstavci 1 písmena a) včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování

b) za úkon uvedený v odstavci 1 písmena b) 170,– Kč denně za celodenní stravu včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy

Ceník ke stažení