Sponzoři Domova Na Dubíčku

Rok 2019
byla poskytnuta Domovu na Dubíčku z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti služeb na území Zlínského finanční podpora ve výši 9 500 000,- Kč.
Obec Hrobice poskytla finanční dotaci ve výši 10 000,- Kč.
Město Vizovice poskytlo finanční dotaci ve výši 4 000,- Kč.

 

Rok 2018
Pro rok 2018 byla poskytnuta Domovu Na Dubíčku z rozpočtu Zlínského kraje z programuZajištění dostupnosti  sociálních služeb na území Zlínského kraje finanční podpora ve výši 8 792 000,- Kč.
Kovárna VIVA, a.s. poskytla finanční dar ve výši 40000,-Kč
obec Hrobice 10 000,-Kč

Rok 2017
Pro rok 2017 byla poskytnuta Domovu Na Dubíčku z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje finanční podpora ve výši 7 907 700,-Kč
Obec Hrobice poskytla finanční dar ve výši 10 000,-Kč
Město Vizovice poskytlo finanční dar ve výši 4 000,-Kč
pan Marcel Kresta poskytl finanční dar ve výši 6000,-Kč

Rok 2016
Domov Na Dubíčku získal sponzorský dar od Obecního úřadu v Hrobicích ve výši Kč 10.000,–.
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor sociálních věcí z Operačního programu PRIORITY poskytl domovu částku Kč 328.000,–.

Z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje obdržel domov částku 6 300 000,-Kč.

Rok 2015
Pro rok 2015 byla poskytnuta Domovu Na Dubíčku z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje finanční podporave výši Kč  5.000.000,- Kč.

VŠEM SPONZORŮM DĚKUJEME