Sponzoři Domova Na Dubíčku

Rok 2021                                                                                                                                       Zlínský kraj poskytl účelový příspěvek na provoz ve výši 11 600 000,- Kč k „Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021.
 
Rok 2020                                                                                                                                        Dotace z MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 ve výši 645 273,- Kč.                      Obec Hrobice poskytla finanční dotaci ve výši 66 000,- Kč.                                                     Zlínský kraj poskytl účelový příspěvek na provoz ve výši 10 500 000,- Kč k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020.                              Zlínský kraj poskytl účelový příspěvek na provoz ve výši 151 726,52 Kč na podporu finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19.                                                                                                                     Dotace z MPSV na financování zvýšených provozních nákladů v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši:                                                                                                                           Program Podpory D ve výši 80 000,- Kč                                                                                Program Podpory E ve výši 45 000,- Kč
 
 
Rok 2019                                                                                                                                          byla poskytnuta Domovu na Dubíčku z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti služeb na území Zlínského finanční podpora ve výši 9 500 000,- Kč.               Obec Hrobice poskytla finanční dotaci ve výši 39 000,- Kč.                                                  Město Vizovice poskytlo finanční dotaci ve výši 4 000,- Kč.

 

Rok 2018
Pro rok 2018 byla poskytnuta Domovu Na Dubíčku z rozpočtu Zlínského kraje z programuZajištění dostupnosti  sociálních služeb na území Zlínského kraje finanční podpora ve výši 8 792 000,- Kč.
Kovárna VIVA, a.s. poskytla finanční dar ve výši 40000,-Kč
obec Hrobice 10 000,-Kč

Rok 2017
Pro rok 2017 byla poskytnuta Domovu Na Dubíčku z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje finanční podpora ve výši 7 907 700,-Kč
Obec Hrobice poskytla finanční dar ve výši 10 000,-Kč
Město Vizovice poskytlo finanční dar ve výši 4 000,-Kč
pan Marcel Kresta poskytl finanční dar ve výši 6000,-Kč

Rok 2016
Domov Na Dubíčku získal sponzorský dar od Obecního úřadu v Hrobicích ve výši Kč 10.000,–.
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor sociálních věcí z Operačního programu PRIORITY poskytl domovu částku Kč 328.000,–.

Z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje obdržel domov částku 6 300 000,-Kč.

Rok 2015
Pro rok 2015 byla poskytnuta Domovu Na Dubíčku z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje finanční podporave výši Kč  5.000.000,- Kč.

VŠEM SPONZORŮM DĚKUJEME