Našimi klienty nejsou

osoby závislé na alkoholu

osoby s drogovou závislostí

nezvladatelné osobnosti s agresivitou

osoby s Alzheimerovou chorobou a osoby s Demencí

Omlouváme se, ale sociální službu v Domově pro osoby se zdravotním postižením neposkytujeme dle § 91, odst. 3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

  • neposkytujeme službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
  • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
  • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis
  • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.