Co nabízíme

Jsme domovem pro osoby se zdravotním postižením.
O naše klienty se stará 31 zaměstnanců 24 hodin denně.

Poskytujeme:                                                                                                                                                    

 • celoroční ubytování
 • celodenní stravování
 • ošetřovatelskou péči
 • praní, úklid soukromých i společných prostor
 • pomoc při osobní hygieně
 • nakupování
 • doprovod do zdravotnických zařízení
 • vedeme klienta k rozpoznání vlastních potřeb, neurčujeme je
 • podporujeme klienty v kulturním, sociálním, a duchovním životě
 • aktivizujeme k soběstačnosti, samostatnosti a sebeobsluze
 • kulturní a pohybové aktivity i zprostředkování rekreačních pobytů
 • kadeřnictví, pedikúru, holení
 • jednoduché opravy prádla
 • smysluplné vyplňování volného času
 • podporu kontaktu s rodinou
 • společenské aktivity, komunitní setkávání
 • duchovní služby
 • individuální plánování poskytování sociální služby
 • sociální práci
 • hájíme zájmy uživatelů
 • vyřizujeme příspěvek na péči
 • podporujeme klienty při naplňování jejich osobních cílů

Informace o Domově Na Dubíčku jsou k dispozici:
na internetových stránkách: www.nadubicku.cz
v katalogu sociálních služeb Zlínského kraje
v informačním letáku
přímo v domově
ze zvukového informačního panelu ve Zlíně
(Tř. T. Bati u Soudní ulice, u Gahurovy ulice, na nám. Míru)