Cílová skupina

Okruh osob, kterým je služba určena
Cílovou skupinou Domova Na Dubíčku jsou osoby s chronickým duševním onemocněním
a kombinovaným postižením psychickým a mentálním ve věku od 45 let.

Žádost do domova zařazujeme do pořadníku čekatelů až po dosažení 45 let věku žadatele.

Při přijetí nerozhoduje datum žádosti, ale aktuální stav a sociální situace žadatele.