Aktuality

 

PRAVIDLA  PRO  PRŮBĚH  NÁVŠTĚV  U  OBYVATEL  DOMOVA OD  1. 7. 2020

 1. Návštěva se ohlásí předem telefonicky a dohodne den a hodinu. Při příchodu upozorní na svou přítomnost zazvoněním u hlavního vchodu. Návštěvu mohou absolvovat pouze dvě osoby a jeden obyvatel domova.
 2. Službu konající zdravotnický pracovník změří této osobě/osobám teplotu a poskytne desinfekci na ruce. Zkontroluje, zda mají ochranné roušky. Šitá rouška může být poskytnuta ze zásob domova. Obyvatel domova bude mít rovněž po dobu návštěvy roušku.
 3. Každá navštěvující osoba je dotazována prostřednictvím dotazníku o bezinfekčnosti již před vstupem do zařízení. Bez vyplněného dotazníku návštěva neproběhne. Za nezletilé osoby nebo osoby omezené ve svéprávnosti vyplní dotazník právní zástupce nebo opatrovník.
 4. Návštěva se uskuteční ve venkovním prostředí areálu domova. Využít lze zahradní altán. Dodržována by měla být bezpečná vzdálenost 2 m.
 5. Návštěvy nebudou mít přístup do pokojů a jiných prostor domova. Délka návštěvy nepřesáhne časový limit 60 minut.
 6. Pracovník se informuje o předpokládaném ukončení návštěvy.

  Dne 29. 6. 2020 vedoucí sestra Bc. Markéta Románková

————————————————————————————————–

INFORMACE  PRO  OBYVATELE DOMOVA  NA  DUBÍČKU A  PŘÍBUZNÉ

Plán rozvolňujících opatření na základě schváleného plánu vládou ČR ze dne 7. 5. 2020

Od 11. 5. 2020 mohou obyvatelé domova vycházet mimo areál, pokud to vyžaduje jejich vážná potřeba za podmínek důsledného dodržení všech preventivních opatření. Svůj úmysl opustit domov obyvatel oznámí službu konajícímu personálu.

Od 25. 5. 2020 budou povoleny návštěvy příbuzných a známých pouze venku v areálu domova za dodržení hygienických opatření.

Od 8. 6. 2020 bude obnoveno poskytování sociálních služeb v domově dle individuálního plánování a smluv o poskytování sociálních služeb, tzn. jako v době před epidemií.

Plán rozvolnění může být průběžně aktualizován a pozměňován dle vývoje epidemiologické situace v ČR.

Aktualizováno dne 29. 6. 2020 zástupce ředitele Ludmila Kučerová

————————————————————————————————————–

Poděkování

Děkujeme všem dobrovolným dárcům ochranných pracovních pomůcek a dezinfekčních prostředků. Bez vás bychom neměli dostatek roušek pro obyvatele i personál. Velmi nás těší, že i v tak těžkém období jste na nás nezapomněli.
————————————————————————————————-

 

V rámci projektu ,, Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji,, hledáme pro klienty nemovitosti pro vznik chráněného bydlení.

Plán aktivit společenských a kulturních událostí na červenec až prosinec 2020:

 • Červenec: – ,, RETRO CUKRÁRNA,, v areálu domova
  – grilování
 • Srpen: –  letní kavárna
  – grilování
 • Září: –  divadelní představení s písněmi Václava Neckáře, Karla Gotta, Michala Davida představí divadlo Slunečnice z Brna
 • Říjen: –  setkání seniorů Hrobice
  – podzimní slavnosti (výrobky z dýní a různého ovoce)
 • Listopad: – návštěva cukrárny v Kašavě
 • Prosinec: – výroba vánočních dekorací
  – Mikulášské taneční odpoledne
  – návštěva vánočních trhů ve Zlíně
  – oslavy vánočních svátků a Silvestra
  – vystoupení Chrámového sboru ze Slušovic

Mimo výlety i jiné kulturní aktivity probíhají pravidelné denní činnosti v domově, ke kterým patří různé pracovní aktivity, canisterapie, hippoterapie, ruční  práce, vedení k soběstačnosti, úklid okolí domova.
V současné době se zaměřujeme na budoucnost našich klientů, nácvik dovedností v sebeobsluze i zvládání běžných každodenních záležitostí. Cílem je dosáhnou větší míry samostatnosti v rozhodování o vlastním životě našich klientů, jejich směřování  i cílech.

Akce přístupné veřejnosti upřesníme průběžně.