Aktuality

INFORMACE PRO OBYVATELE DOMOVA NA DUBÍČKU A PŘÍBUZNÉ

Od 14. 10. 2020 dojde na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12.10. 2020 č. 1029 k těmto opatřením: 

 • Obyvatelé Domova na Dubíčku mají zakázáno opouštět objekt a areál domova, ve kterém je jim poskytována sociální služba  dle §49 a §50 zákona 108/2006 Sb., mimo situací, kdy musí navštívit lékaře či jiné zdravotnické zařízení nebo to vyžaduje jiná závažná událost v jejich životě

   

 • Poskytování sociálních služeb se omezí na nezbytně nutné tak, aby obyvatelé měli zajištěnou důstojnou péči o svou osobu mimo aktivity související s individuálním plánováním a trávením volného času. Mohou absolvovat individuální vycházky v areálu domova (jednotlivec, jednotlivec +  pracovník)

   

 • Stravování bude probíhat tak, že u stolu v jídelně budou sedět pouze dvě osoby. Zaměstnanci budou všem obyvatelům přinášet jídlo na stůl a odnášet použité nádobí

   

 • Obyvatelé jsou upozorňováni a je na ně dohlíženo, aby dodržovali      hygienická opatření, nezdržovali se ve skupinách v chodbách a na kuřárně

   

 • Zaměstnanci nosí ochranné pomůcky, řídí se všemi hygienickými opatřeními, aby zajistili bezpečné prostředí pro obyvatele        

Dne 13. 10. 2020 ředitelka Jitka Březíková

——————————————————————————————————————–

S účinností od 24. 9. 2020 na základě doporučení

Krajské hygienické stanice ve Zlíně, bude v Domově na Dubíčku až do odvolání zákaz návštěv.

V Hrobicích dne 23. 9. 2020
ředitelka Domova na Dubíčku
Jitka Březíková

——————————————————————————————————————–

 

V rámci projektu ,, Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji,, hledáme pro klienty nemovitosti pro vznik chráněného bydlení.

Plán aktivit společenských a kulturních událostí na červenec až prosinec 2020:

 • Červenec: – ,, RETRO CUKRÁRNA,, v areálu domova
  – grilování
 • Srpen: –  letní kavárna
  – grilování
 • Září: –  divadelní představení s písněmi Václava Neckáře, Karla Gotta, Michala Davida představí divadlo Slunečnice z Brna
 • Říjen: –  setkání seniorů Hrobice
  – podzimní slavnosti (výrobky z dýní a různého ovoce)
 • Listopad: – návštěva cukrárny v Kašavě
 • Prosinec: – výroba vánočních dekorací
  – Mikulášské taneční odpoledne
  – návštěva vánočních trhů ve Zlíně
  – oslavy vánočních svátků a Silvestra
  – vystoupení Chrámového sboru ze Slušovic

Mimo výlety i jiné kulturní aktivity probíhají pravidelné denní činnosti v domově, ke kterým patří různé pracovní aktivity, canisterapie, hippoterapie, ruční  práce, vedení k soběstačnosti, úklid okolí domova.
V současné době se zaměřujeme na budoucnost našich klientů, nácvik dovedností v sebeobsluze i zvládání běžných každodenních záležitostí. Cílem je dosáhnou větší míry samostatnosti v rozhodování o vlastním životě našich klientů, jejich směřování  i cílech.

Akce přístupné veřejnosti upřesníme průběžně.