Aktuality

INFORMACE PRO OBYVATELE DOMOVA NA DUBÍČKU A PŘÍBUZNÉ

Ode dne 5. 12. 2020 jsou v Domově na Dubíčku povoleny návštěvy.

Žádáme navštěvující osoby, aby respektovaly doporučení ředitelky domova k průběhu návštěv. Obyvatelé, kteří chtějí opouštět domov za účelem osobních záležitostí žádáme, aby využívali k dopravě podnikového vozidla. Při pohybu mimo domov a jeho areál ať dbají zvýšených hygienických opatření (roušky, dezinfekce rukou, bezpečná vzdálenost).

Pokud nemusí obyvatelé opouštět domov ze závažných důvodů (lékař, úřední záležitosti, rodinné důvody, nutné osobní záležitosti), žádáme zvážení cesty případně její odložení na vhodnější dobu.

Děkujeme za pochopení současné situace. V zájmu nás všech je zachování bezpečného prostředí a zdraví obyvatel a zaměstnanců domova.

Dne 3. 12. 2020 ředitelka Domova na Dubíčku   Jitka Březíková

——————————————————————————————————————–

Ode dne 5. 12. 2020 jsou v Domově na Dubíčku povoleny návštěvy. Doporučuji navštěvujícím osobám z důvodu zajištění bezpečí obyvatel dodržovat tento postup:

1.Návštěva se ohlásí předem telefonicky a dohodne s personálem termín a hodinu setkání.

2. Obyvatele mohou navštívit pouze dvě osoby, po dobu nejvýše 60 minut v určených prostorech. Dodržují bezpečný odstup 2 m.

 3. Pro zajištění bezpečnosti navštěvovaných osob, ostatních obyvatel a zaměstnanců domova, doporučuji předložit navštěvujícím osobám zdravotnickému pracovníkovi domova doklad o vyšetření RT – PCR nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV – 2 s negativním výsledkem, který absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy. Osobám, které v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělaly onemocnění Covid – 19 doporučuji doložit o tom doklad nebo ověřenou kopii.

 4. V Domově na Dubíčku nebude prováděno testování navštěvujících osob antigenními testy POC.

 5. Navštěvující osoby mohou využít tato odběrová místa:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Vaše laboratoře, s. r. o. Zlín, Městská poliklinika Otrokovice, Vsetínská nemocnice, a. s.

 6. Po celou dobu návštěvy budou mít navštěvující osoby osobníochranné pomůcky a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

 7. Návštěvy budou probíhat v odpoledních hodinách. Pouzev mimořádných případech budou umožněny návštěvy dopoledne. Pokud dojde k souběhu několika zájemců o návštěvu ve stejnou dobu, upřednostníme dříve ohlášenou osobu/y, nejvýše však dvě návštěvy denně.

 8. Děkujeme za pochopení a dodržení výše uvedených opatření.

 Dne 3. 12. 2020 Jitka Březíková – ředitelka Domova na Dubíčku

 

——————————————————————————————————————–

 

V rámci projektu ,, Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji,, hledáme pro klienty nemovitosti pro vznik chráněného bydlení.

Plán aktivit společenských a kulturních událostí na červenec až prosinec 2020:

 • Červenec: – ,, RETRO CUKRÁRNA,, v areálu domova
  – grilování
 • Srpen: –  letní kavárna
  – grilování
 • Září: –  divadelní představení s písněmi Václava Neckáře, Karla Gotta, Michala Davida představí divadlo Slunečnice z Brna
 • Říjen: –  setkání seniorů Hrobice
  – podzimní slavnosti (výrobky z dýní a různého ovoce)
 • Listopad: – návštěva cukrárny v Kašavě
 • Prosinec: – výroba vánočních dekorací
  – Mikulášské taneční odpoledne
  – návštěva vánočních trhů ve Zlíně
  – oslavy vánočních svátků a Silvestra
  – vystoupení Chrámového sboru ze Slušovic

Mimo výlety i jiné kulturní aktivity probíhají pravidelné denní činnosti v domově, ke kterým patří různé pracovní aktivity, canisterapie, hippoterapie, ruční  práce, vedení k soběstačnosti, úklid okolí domova.
V současné době se zaměřujeme na budoucnost našich klientů, nácvik dovedností v sebeobsluze i zvládání běžných každodenních záležitostí. Cílem je dosáhnou větší míry samostatnosti v rozhodování o vlastním životě našich klientů, jejich směřování  i cílech.

Akce přístupné veřejnosti upřesníme průběžně.