Aktuality

             INFORMAČNÍ DOPIS ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

                                                                                                        Hrobice 13. 10. 2021

                  Vážení opatrovníci, příbuzní a přátelé obyvatel Domova na Dubíčku,   dovolte nám vás informovat, že dne 13. září 2021 Zastupitelstvo Zlínského kraje svým usnesením č. 0172/Z06/21 schválilo sloučení příspěvkových organizací Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, IČO 70850917, se sídlem Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták (přejímající příspěvková organizace) a Domov na Dubíčku, IČO 70850968, se sídlem Hrobice 136, 763 15 Slušovice (zanikající příspěvková organizace), s účinností od 01. 01. 2022, včetně přechodu všech práv a závazků zanikající příspěvkové organizace na přejímající organizaci.                         V současné době probíhají procesy a činnosti směřující k tomu, aby přechod slučování organizací proběhl plynule ve všech oblastech, a především s hladkým průběhem tak, aby se tento proces nikterak nedotkl poskytování péče klientům Domova na Dubíčku, tedy Vašim opatrovancům.Rádi bychom Vás ubezpečili, že ohledně poskytování služby se pro klienty nic nemění. V Domově na Dubíčku bude i nadále poskytována stejná sociální služba, ve stejné kapacitě, na stejném místě poskytování. Služba bude poskytována pod hlavičkou příspěvkové organizace Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, IČO 70850917.

                V případě Vašich dotazů je možné kontaktovat sociální pracovnici Domova na Dubíčku, paní Michaelu Jungmannovou, DiS., tel.: 577 981 114,             e-mail: soc.pracovnice@nadubicku.cz .

Ludmila Kučerová zástupce statutárního orgánu


INFORMACE PRO OBYVATELE DOMOVA NA DUBÍČKU,  OPATROVNÍKY A PŘÍBUZNÉ

1  Obyvatelé, kteří chtějí opustit domov za účelem návštěvy, nákupu či jiné osobní záležitosti, musí dodržovat nařízení o ochraně dýchacích cest (nos, ústa) při pohybu a pobytu ve všech vnitřních prostorách staveb a veřejně přístupných místech. Na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce je nutné dodržovat bezpečné rozestupy na vzdálenost 2m.

2.   V průběhu pobytu mimo domov obyvatelé používají ochranný prostředek, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky dle příslušných norem (např. FFP2, KN95), které brání šíření kapének.

3.   Obyvatelé mohou k dopravě využívat podnikové vozidlo. Při návratu dbejte zvýšených hygienických opatření při manipulaci s použitým respirátorem, důležité je mytí a dezinfekce rukou.

          V Hrobicích dne 17. 9. 2021 zástupce ředitele Ludmila Kučerová

 


POSTUPY PRO NAVŠTĚVUJÍCÍ OSOBY OBYVATEL V DOMOVĚ NA DUBÍČKU

1.  Návštěva se ohlásí předem telefonicky a dohodne s personálem termín a hodinu setkání.

2.  Obyvatele mohou navštívit pouze dvě osoby, po dobu nejvýše 60 minut v určených prostorech budovy. Dodržují bezpečný odstup 2 m.

3.  Pro zajištění bezpečnosti navštěvovaných osob, ostatních obyvatel a zaměstnanců domova žádáme navštěvující osoby, aby předložily zdravotnickému pracovníkovi potvrzení o bezinfekčnosti. To znamená certifikát o absolvování očkování na Covid – 19 nebo doklad o prodělaném onemocnění Covid – 19 ne starším než 180 dní před uskutečněním návštěvy.

4.  Po celou dobu návštěvy budou mít navštěvující osoby osobní ochranné pomůcky, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

5.  Návštěvy budou probíhat v odpoledních hodinách. Pouze v mimořádných případech budou umožněny návštěvy dopoledne. Pokud dojde k souběhu několika zájemců o návštěvu ve stejnou dobu, upřednostníme dříve ohlášenou osobu/y, nejvýše však dvě návštěvy denně.

6.  Pokud návštěva proběhne mimo areál domova (např. vycházka po okolí), jsou dodržována všechna výše uvedená bezpečnostní opatření.

             V Hrobicích dne 8. 11. 2021 zástupce ředitele Ludmila Kučerová