Zásady poskytování služeb

 • úcta ke klientovi, vážit si klienta z důvodu jeho jedinečnosti
 • respektování klienta jako člověka a jeho lidských práv
 • snaha o porozumění mezi pracovníky, s klientem a jeho rodinou
 • snaha o navození každodenní dobré atmosféry a pohody
 • uspokojování fyzických, duševních a sociálních potřeb klienta
 • uplatňování direktivního přístupu jen v mezních situacích
 • respektování vůle, přání a svobodného rozhodování klienta
 • pracovníci vedou klienta k rozpoznání vlastních potřeb, neurčují je
 • klient rozhoduje maximálně o svých činech i s jejich důsledky
 • zajistit klientům pocit bezpečí a důvěry
 • maximálně rozvíjet soběstačnost klienta
 • maximálně začleňovat klienta do společnosti mimo domov