Úhrada pobytu

upozor

Domov Na Dubíčku, příspěvková organizace, stanovuje úhradu za pobyt dle Zákona č.108/2006Sb., dle prováděcí vyhlášky č.340/2007, kterou se mění vyhláška č.505/2006§14,(2).
Maximální výše úhrady za poskytování služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením činí:

a) 200Kč denně za úkony uvedené v odstavci 1 písmene a) včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování

b) za úkon uvedený v odstavci 1 písmena b) 160Kč za celodenní stravu včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy

uhrady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceník ke stažení