Sponzoři Domova Na Dubíčku

Rok 2017
Pro rok 2017 byla poskytnuta Domovu Na Dubíčku z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje finanční podpora ve výši 7 300 000,-Kč.

Rok 2016
Domov Na Dubíčku získal sponzorský dar od Obecního úřadu v Hrobicích ve výši Kč 10.000,–.
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor sociálních věcí z Operačního programu PRIORITY poskytl domovu částku Kč 328.000,–.

Z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje obdržel domov částku 6 300 000,-Kč.

Rok 2015
Pro rok 2015 byla poskytnuta Domovu Na Dubíčku z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje finanční podporave výši Kč  5.000.000,- Kč.

Rok 2014
KOVÁRNA VIVA a.s.
obec Hrobice
firma KRESTAKO

Děkujeme Zlínskému kraji za podporu de minimis částkou 230 000,-Kč

VŠEM SPONZORŮM DĚKUJEME