Poslání, cíle

Posláním poskytovaných služeb je pomoc a podpora lidem v nepříznivé sociální situaci tak, aby mohli žít podobným způsobem života, na který byli zvyklí se zachováním rodinných vazeb a jistot.

Domov Na Dubíčku je příspěvková organizace a zařízení s celoročním pobytem.

Cílem je poskytování sociální služby individuálně každému klientovi tak, aby byl rozvíjen jeho důstojný život, co nejvíce podobný životu okolní společnosti.
Důležité je zajistit služby místních institucí pro snadnější začlenění do okolního společenství a podporovat klienty v projevech vlastní vůle.

Rozvojové cíle

Domov má stanoveny krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle, které prezentuje před veřejností. V současné době patří ke krátkodobému cíli oprava zařízení kotelny(2016), zřízení EPS (2016), zřízení prádelny pro klienty pro praní drobného osobního prádla. Do střednědobého cíle je zařazena výměna topných tělěs a zateplení budovy – do roku 2020. Za dlouhodobý cíl lze považovat zajištění komunitního způsobu poskytování sociální služby do roku 2020.

Žádost o přijetí