Cílová skupina

Okruh osob, kterým je služba určena
Cílovou skupinou domova Na Dubíčku jsou lidé s psychiatrickým onemocněním a kombinovaným onemocněním psychickým a mentalním ve věku od 45 let.

Žádost do domova zařazujeme do pořadníku čekatelů až po dosažení 45 let věku žadatele.

Při přijetí nerozhoduje datum žádosti, ale aktuální stav a sociální situace žadatele.