Aktuality

Projekt ,, Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“, který navazuje  na projekt ,, Zvyšování  kvality života uživatelů služeb pro osoby se zdravotním postižením“, přinese v roce 2017 zejména vzdělávání zaměstnanců (vedoucích pracovníků a pracovníků v přímé péči) v oblasti transformačního procesu, individuálního plánování, normality a právech osob, podpoře v rozhodování, alternativní a augmentativní komunikaci, sexuálních a partnerských vztazích, podpoře v hospodaření s penězi, systémové práci s rizikem. Vzdělávání bude využíváno v oblasti realizace služeb komunitního typu, zejména chráněného bydlení.

Plán aktivit, společenských a kulturních událostí na leden až červen 2018:

Leden:

 • přivítání nového roku
 • připomenutí Palachova týdne
 • prezidentské volby

Únor:

 • 14. 3. 2018 Třetí ples Domova Na Dubíčku
 • svátek sv. Valentýna

Březen:

 • 8. 3. 2018 Taneční odpoledne s vynášením Morany
 • velikonoční svátky, tradice, zvyky

Duben: 

 • oslava velikonoc
 • výlet do vyhlášené cukrárny v Kašavě

Květen:

 • výlet do ZOO Lešná
 • oslava 1. a  8. 5. Svátek práce, Den vítězství

Červen:

 • účast na akci ve Zlíně ,, I senioři umí žít“
 • výlet na Sv. Hostýn

Mimo výlety i jiné kulturní aktivity probíhají pravidelné denní činnosti v domově, ke kterým patří různé pracovní aktivity, canisterapie, hippoterapie, ruční  práce, vedení k soběstačnosti, úklid okolí domova.
V současné době se zaměřujeme na budoucnost našich klientů, nácvik dovedností v sebeobsluze i zvládání běžných každodenních záležitostí. Cílem je dosáhnou větší míry samostatnosti v rozhodování o vlastním životě našich klientů, jejich směřování  i cílech.

Akce přístupné veřejnosti upřesníme průběžně.