Aktuality

Dne 13. 7. 2015 byla Radou Zlínského kraje schválena  ,,Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015 – 2020.“ Zde došlo k definování cíle 2 Snižování kapacity ústavních zařízení o 30% do roku 2020. Domov Na Dubíčku přijal opatření, která povedou k snížení kapacity zastavením příjmu osob se zdravotním postižením, pokud se nejedná o osobu s vysokou mírou potřeby péče zjištěnou procesem sociálního šetření, zmapováním a vyhodnocením potřeb této osoby.

Projekt ,, Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“, který navazuje  na projekt ,, Zvyšování  kvality života uživatelů služeb pro osoby se zdravotním postižením“, přinese v roce 2017 zejména vzdělávání zaměstnanců (vedoucích pracovníků a pracovníků v přímé péči) v oblasti transformačního procesu, individuálního plánování, normality a právech osob, podpoře v rozhodování, alternativní a augmentativní komunikaci, sexuálních a partnerských vztazích, podpoře v hospodaření s penězi, systémové práci s rizikem. Vzdělávání bude využíváno v oblasti realizace služeb komunitního typu, zejména chráněného bydlení.

V období červenec – prosinec 2017 jsme připravili pro klienty Domova Na Dubíčku tyto aktivity:

Červenec:

 • návštěva vyhlášené cukrárny U Šarmanů v Kašavě
 •  výlet na biofarmu Březová
 • výlet na Svatý Hostýn

Srpen:

 • grilování v prostorách před domovem
 • výlet na kozí farmu ve Vizovicích

Září:

 • výlet do ZOO Lešná
 • příprava kotlíkového guláše v prostorách před domovem
 • výlet na hrad Lukov spojený s opékáním špekáčků

Říjen: 

 • tradiční setkání seniorů v Hostinci U Gajdošíků
 • oslava dne čokolády spojená s gastronomií

Listopad:

 • vystoupení zpěvaček z Tlumačova
 • dýňové slavnosti

Prosinec:

 • návštěva vánočních trhů ve Zlíně
 • Mikulášské taneční odpoledne
 • vánoční tradice a zvyky
 • oslavy vánoc a Silvestra

Mimo výlety i jiné kulturní aktivity probíhají pravidelné denní činnosti v domově, ke kterým patří různé pracovní aktivity, canisterapie, hippoterapie, ruční  práce, vedení k soběstačnosti, úklid okolí domova.
V současné době se zaměřujeme na budoucnost našich klientů, nácvik dovedností v sebeobsluze i zvládání běžných každodenních záležitostí. Cílem je dosáhnou větší míry samostatnosti v rozhodování o vlastním životě našich klientů, jejich směřování  i cílech.

V loňském roce byla vybudována v domově nácviková prádelna. Je vybavená pračkou, sušičkou, žehlícím prknem, žehličkou a příslušenstvím pro drobné přepírání.

Akce přístupné veřejnosti upřesníme průběžně.